Az iszapmenedzsment következménye

A vízminőség, az iszapkezelési- és elhelyezési költség és a telep teljes áramfogyasztása egymással összefüggő területek. A közös pont a tisztítást végző eleveniszap, annak is az ún. fehérje/poliszacharid aránya. (ábra1) Noha az indokolatlan üzemeltetési költségek felmerülését nem igénylő, kellően hatékony közmű biztosítása az ellátásért felelős feladata, az üzemeltetési optimum kialakítása a szolgáltató felelőssége. Az iszapmenedzsment lehetőséget ad az optimum meghatározására és ilyen módon a hatékonyság szempontjából elmaradt közművek objektív kiszűrésére.

Legfontosabb hatékonyságmutatók az egy kg ammónia eltávolításához felhasznált energiaigény, valamint az egy heti iszapszaporulat víztelenítési és elszállítási költsége. A gyakorlat azt mutatja, hogy iszapmenedzsmenttel a vízminőség – így a környezetterhelés - javulásával párhuzamosan minkét érték átlagosan 15-20%-kal javítható ha az év egészét nézzük (grafikon1-2-3).

BWA7 (3 of 1).jpg