Adatkezelési Tájékoztató

 

 

A BWA Lab Kft szolgáltatása során keletkezett adatai az adatkezelőnél elhelyezett informatikai eszközökön találhatóak meg. a BWA Lab Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmítés, valamint véletlen megsemmisülés, sérülés ellen. 

A BWA Lab Kft. az adatkezelés során megőrzi  az adatok titkosságát, sérthetetlenségét.

A BWA Lab Kft. a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közgazdasági hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett a megkeresés céljának megvalósításához csak a szükséges mértékben szolgáltat adatot.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon

©2017 BY BACTERIOLOGICAL WATER ANALYSIS LABORATORY Kft.

BWA Lab Kft.

Vértanúk tere 1., 2/3
Budapest

H - 1054

+36 70 978 35 66

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x